Baby Balance je pedagogický projekt, ktorý sa venuje podpore rodičov v oblasti starostlivosti o dieťa a raného vzdelávania dieťaťa.

Deti cvičia v sprievode svojich rodičov, babičiek alebo iných rodinných príslušníkov.

Projekt rešpektuje individuálne potreby detí a dbá na aktuálnu úroveň schopností dieťaťa.

Prečo práve Baby Balance?

 • stimuluje zdravý psychomotorický a sociálno-emocionálny vývoj detí

 • uľahčuje adaptáciu detí v novom sociálnom prostredí

 • podporuje schopnosť presadiť sa v kolektíve

 • vedie dieťa k samostatnému, zdravo sebavedomému konaniu

 • je vhodnou prípravou na vstup do materskej školy

Čo Vás čaká?

 • rozcvičky prispôsobené aktuálnym pohybovým schopnostiam detí

 • tanečno – pohybové choreografie

 • riekanky zamerané na artikuláciu a dramatický prejav

 • základné rytmické cvičenia

 • pohybové činnosti zamerané na rozvoj hrubej motoriky a osvojenie správnych pohybových stereotypov

 • rituálne činnosti, ktoré rozvíjajú emocionálne a sociálne vnímanie a myslenie detí

 • relaxačné aktivity

 • orientácia v priestore a i.

Deťom prinášame radosť a skúsenosti, rodičom inšpiráciu, podporu a potešenie z pohľadu na svoje šikovné detičky.

flonikZlty